Wie wij zijn?

Wij zijn Evert en Erwin Rienks. Sinds 2012 boeren wij onder de naam Weidsicht, maar het bedrijf bestaat al veel langer. De eerste generatie Rienks kwam in 1964 naar Flevoland. Met hun gemengde bedrijf ’De Klei’ moesten ze wijken voor een ruilverkaveling in het Groningse Marnegebied. Ze zetten het bedrijf in Flevoland voort als een traditioneel akkerbouwbedrijf. Evert is de tweede generatie Rienks op de boerderij. Zijn zoon Erwin zal het bedrijf op den duur overnemen.

Pionieren in Flevoland

Nu zie je vooral grond met bloeiende velden en grazende koeien, voor 1950 zag het er heel anders uit rond de boerderij van Weidsicht aan de Haringweg. Overal was water. Maar de overheid zag goede kansen om met dit nieuwe stukje Nederland te voorzien in de toenemende behoefte aan voedsel. In de jaren ‘40 werd de Noordoostpolder drooggelegd; Oostelijk Flevoland (waaronder Dronten) volgde in de jaren ‘50. In deze polder met een oppervlak van ongeveer 54.000 hectare (110.000 voetbalvelden) werden in de jaren ‘60 de eerste bedrijven uitgegeven. Waaronder het huidige Weidsicht.

  • 'Van gangbaar naar biologisch, betrokken bij de natuur!'

     

    Erwin Rienks
  • 'Zuinig omgaan met grond is een voorwaarde om duurzaam te kunnen blijven telen.'

    Evert Rienks