Als belangrijke teelt hebben we sinds enkele jaren broccoli voor de versmarkt. In het voorjaar maken we met de verwerkende industrie afspraken over areaal, oogstperiode en rassen. Doel is van juli tot november te kunnen leveren. De industrie krijgt in het voor- en najaar broccoli vanuit andere (internationale) leveranciers. Zo is onze verwerker/inpakker verzekerd van jaarrond aanvoer bij de supermarkten in binnen- en buitenland.

De teelt – In het voorjaar wordt de broccoli gezaaid in de verwarmde kas bij plantenkweker West Plant Group in Venlo. De in potjes gezaaide planten worden in april, mei en juni op afroep geleverd. Afhankelijk van het aantal groeidagen in het veld wordt er geplant. We noemen dit teelt in koude grond.

De oogst – Na 70 tot 100 dagen groeidagen in de grond, volgt de oogst. Dit doen we met een vaste groep mensen met eigen machines. De broccoli die groot genoeg is, wordt handmatig afgesneden en op een oogstband gelegd. Vervolgens komen ze in een grote kist met een inhoud van ongeveer 700 kg. Deze kist wordt in de koelcel gekoeld naar 2 °C. Op afroep haalt de afnemer op de broccoli om te verpakken en te leveren aan de supermarkt.

De afzet – De grote uitdaging is het leveren van een kwaliteitsproduct. Ziektedruk en weersinvloeden maken het moeilijk altijd de juiste hoeveel van constante kwaliteit te leveren. Zeker als je weet dat de consument weinig broccoli eet bij warm weer en weer meer – gezonde – broccoli eet, als de kinderen de basisschoolleeftijd krijgen.