Sinds 2013 telen we de kruidachtige plant valeriaan en sinds 2014 de bloem Echinacea met vermeende geneeskrachtige eigenschappen. Deze teelt is nieuw voor ons. De beschikbare kennis over dit gewassen is schaars, dus moeten we veel zelf ontdekken. Een hele uitdaging waarvan nog niet te zeggen is of we ermee doorgaan De afzet verloopt via kruidendrogerij VNK in Biddinghuizen.

Valeriaan – rustgevend middel

Ons teeltdoel is het produceren van de stof valium. Na het planten in april volgt het onkruidvrij houden door middel van wieden, eggen en schoffelen. We oogsten in november, waarna de wortelbos naar een spoeler gaat om alle grond te verwijderen. Daarna gaat het naar een drogerij. De volgende stap is dat het bij de eindafnemer bewerkt wordt om er olie uit te halen. Dit eindproduct wordt in diverse vormen op de markt gebracht als een rustgevend middel.

Echinacea – middel tegen verkoudheid

Wist je dat de plant Echinacea langs de weg te vinden is en als vaste plant in tuinen? Wij gaan er bedrijfsmatig mee om. Ons teeltdoel is de olie uit de plant te verwerken als middel tegen verkoudheid. In mei wordt het in rijtjes op bedden gezaaid met een onderlinge afstand van 22 cm. Vlak voor opkomst branden we de grond tegen onkruid; tijdens de groei verwijderen we onkruid door te wieden en schoffelen. In oktober volgt de oogst. Daarna gaat de wortelbos naar een spoeler om alle grond te verwijderen. Na de drogerij wordt de Echinacea bij de eindafnemer bewerkt om er olie uit te halen. Dit eindproduct wordt in diverse vormen op de markt gebracht.