Hoewel de suikerbietenteelt in Nederland bij de gangbare landbouw een hoofdteelt is, komt deze in Nederland biologisch niet van de grond. Dit wordt met name veroorzaakt door de stringente uitleg van de regelgeving. Als we in Nederland het product willen verwerken in een gangbare suikerfabriek, dan moet de hele fabriek worden stilgezet om schoon te maken. Dit vergt zo maar een week tijd en is kostentechnisch niet haalbaar.

Daarom voeren wij onze suikerbieten af naar een kleine verwerker voor de siroopindustrie. Dankzij de stevige structuur van onze bieten krijgt de siroop als grondstof voor appelsiroop een betere smaak. We telen een klein areaal van ongeveer zes hectare. Eerst creëren we een ‘vals zaaibed’ door enkele keren de akker bewerkingsklaar te maken. Vroeg kiemend onkruid ben je daarmee te slim af. Daarna zaaien we in mei en oogsten we in november. Daarna wordt het afland afgevoerd naar de siroopverwerker.